مراحل ثبت درخواست

مراحل ثبت درخواست

با کليک بر روي هر کدام از انواع تبليغاتي منوي زير مي توانيد به ليستي از اقلام تبليغاتي آن نوع دسترسي پيدا نماييد.
با کليک بر روي هر کدام از اقلام موردنظر نسبت به پيش ثبت نام اقدام فرماييد.
پس از انجام تشريفات قانوني و عقد قرارداد؛ دوره بهره برداري شما آغاز خواهد شد.

در صورت بروز هر گونه اشکال از طريق بخش تماس با ما نسبت به کسب اطلاعات بيشتر اقدام فرماييد. ليست خدمات