مشاهده مشخصات مکان قابل رزرو

نوع: استند

کد: S.T.15

آدرس: دانشکده علوم انسانی - سمت راست

متراژ: 7 متر

قيمت: 750,000 ريال

کاربري: درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی

توضيحات:

وضعيت فعلي: اين مکان به غير از ۱ تاريخ زير قابل رزرو مي باشد:
93/08/22 - 93/08/22