مشاهده مشخصات مکان قابل رزرو

نوع: پیامک

کد: SMS.02

آدرس: روابط عمومی

قيمت: 250 ريال

کاربري: بیرون دانشگاهی

توضيحات:

وضعيت فعلي: قابل رزرو