مشاهده مشخصات مکان قابل رزرو

نوع: پوستر

کد: POS.01

آدرس: سطح دانشگاه

قيمت: 250,000 ريال

کاربري: درون دانشگاهی

توضيحات:

وضعيت فعلي: قابل رزرو