مشاهده مشخصات مکان قابل رزرو

نوع: سایر

کد: O.T.M.02

آدرس: سایت دانشگاه کاشان

قيمت: 1,000,000 ريال

کاربري: درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی

توضيحات:

وضعيت فعلي: قابل رزرو