مکانهاي قابل رزرو

رديف کد نوع کاربري آدرس قيمت
(ريال)
انتخاب ها
1 T.T.R.10 نمایشگاهی درون دانشگاهی - تجاری بلوار دانشجو - روبروی تالار فیض - محل دائمی نمایشگاه ها 3,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو


صفحه ي(1/1)